Friday, February 12th, 2010

Kyoko Hashimoto
Al blog d’aquesta artista es pot seguir el seu procés de treball, les seves fonts d’inspiració, esdeveniments i el dia a dia de la seva feina.

On this artist‘s blog you can follow her work process, sources of inspiration, events and daily work progress.


Leave a Reply

*