Tuesday, February 9th, 2010

Deganit Stern Schocken

Aquestes peces són del 1993 i 1994, les he escollit perquè m’agrada el tractament d’aquestes formes arrodonides. Deganit Stern Schocken participa en l’exposició “No problem (?)” que des d’avui i fins el dia 14 de Mars es pot visitar a la Gallery Loupe de Montclair.

These pieces are from 1993 and 1994. I chose them because I like the treatment of the round shapes. Deganit Stern Schocken takes part in the “No Problem(?)” exhibition that you can visit from today until March 14th at Gallery Loupe in Montclair.


Leave a Reply

*