Saturday, January 30th, 2010

Sofia Björkman
L’obra d’aquesta joiera em té el cor robat. Les dues primeres peces són de la col·lecció “Focus” i les darreres de la col·lecció “Time 2“, per endinsar-s’hi una mica més cal visitar el seu web.
Posts anteriors d’aquesta artista.

This jeweler’s work has stolen my heart. The first two pieces are from the “Focus” collection and the others are from the “Time 2” collection. Visit her website to go more deeply into her work.
Older posts from this artist.


One Response to “Sofia Björkman”

  1. Ana Baird says:

    Stunning and gorgeous jewellery.

Leave a Reply

*