Wednesday, January 27th, 2010

Laura Prieto-Velasco
Aquesta autora experimenta amb les formes i a la seva pàgina web es poden trobar molts treballs interessants. Durant aquesta setmana és una de les artistes destacades a Cafthaus. El seu blog és Skrapmetal’s Blog.

This artist experiments with shapes. On her website, you can find a lot of interesting works. She is one of this week’s featured artists on Crafthaus. Her blog is Skrapmetal’s Blog.


Leave a Reply

*