Friday, January 15th, 2010

Pensieri Preziosi 5


Manuel Capdevila

Ramon Puig Cuyàs
Gemma Draper

Grego García Tebar

Xavier Ines Monclús 


Javier Moreno Frías

Silvia Walz

Dins el marc de la cinquena edició de “Pensieri Preziosi” es pot veure a Pàdua l’exposició “La llibertat de la joia” on set artistes lligats a l’Escola Massana de Barcelona mostren el seu innovador treball.
Manuel Capdevila (1910-2006), Ramon Puig Cuyàs, Gemma Draper, Grego García Tebar, Xavier Ines Monclús, Javier Moreno Frías i Silvia Walz.
Padova Cultura, La Republica i Arcadja.

Within the framework of the fifth edition of “Pensieri Preziosi” you can visit the Padova exhibition “The Jewel’s Liberty” where seven artists associated with the Escola Massana in Barcelona show their innovative work.
Manuel Capdevila (1910-2006), Ramon Puig Cuyàs, Gemma Draper, Grego García Tebar, Xavier Ines Monclús, Javier Moreno Frías and Silvia Walz.
Padova Cultura, La Republica and Arcadja.


Leave a Reply

*