Monday, January 4th, 2010

Liz Steiner
Aquesta artista utilitza pedres en els seus treballs que són plens de contrastos. Durant aquesta setmana és artista destacada a Crafthaus. “Atomic Rabbit” és el seu blog.

This artist uses stones in her works which are full of contrasts. She’s a featured artist on Crafthaus this week. “Atomic Rabbit” is her blog.


One Response to “Liz Steiner”

  1. sarah finnigan says:

    Amazing work, I am truly inspired

Leave a Reply

*