Tuesday, December 22nd, 2009

Ashley Ernest
Al web d’aquesta artista es poden veure treballs més experimentals al costat d’altres més propers a la joieria convencional.
Crafthaus.

On this artist‘s website, we can see experimental works next to other works closer to conventional jewelry.
Crafthaus.


Leave a Reply

*