Monday, December 21st, 2009

Tamara Grüner
En els darrers treballs aquesta artista s’inspira en l’ornamentació del Barroc i l’època Victoriana, utilitzant el color negre com en la joieria mortuòria.
Klimt02 i post anterior d’aquesta artista.

In her recent work, this artist was inspired by the ornamentation of the Baroque and Victorian periods, using black as it was used in mourning jewelry.
Klimt02 and older post from this artist.


Leave a Reply

*