Monday, November 30th, 2009

Felieke van der Leest
La Broes van Iterson al seu blog Broesvitrine parla de l’obra de d’aquesta joiera i del seu simbolisme. Fins el 13 de desembre exposa les seves joies tan especials a la galeria Deux Poissons.
Klimt02 i post anterior d’aquesta artista.

Broes van Iterson on her blog Broesvitrine writes about this jeweler‘s work and its symbolism. She exhibits her special jewels at Deux Poissons through December 13th.
Klimt02 and older post from this artist.


Leave a Reply

*