Saturday, November 28th, 2009

ChangTing Tsai
Aquest estudiant de disseny industrial fa objectes i joies. En el seu treball experimenta amb materials diversos. Les seves peces, que aparenten improvisació i espontaneïtat, mantenen un clar equilibri de forma i color. Ha estat artista destacat durant aquesta setmana a Crafthaus.

This industrial desing student makes objects and jewels. He works with different materials. His pieces that look improvised and spontaneous keep an absolute balance between form and color. He’s a featured artist on Crafthaus this week.


One Response to “ChangTing Tsai”

  1. Amy@AQ-V says:

    Oh wow, especially drawn to the form of the last art object. It's exquisite!

Leave a Reply

*