Tuesday, November 10th, 2009

Maria Jose Fabrega

Movable ring #1

Movable ring #2
Al blog del projecte “Walking the gray area” hi he llegit una conversa molt enriquidora entre aquesta artista i Auli Laitinen (una de les joieres sueques a l’exposició KORU3) sobre joieria quant a l’aspecte que aquesta es posa damunt del cos. Crear maneres gens usuals de vestir-se les peces i cercar la interactuació entre la joia i qui la porta a través del tacte i el moviment són dos aspectes fonamentals en el treball de la María José Fabrega.
On the “Walking the gray area” project’s blog, I read a very enriching conversation between this artist and Auli Laitinen (one of the swesdish jewelers at the exhibition KORU3) about jewelry’s wearability. Two fundamental aspects of María José Fabrega‘s work are creating unusual ways of wearing pieces and exploring the interaction between the jewel and the wearer through movement and the sense of touch.

One Response to “Maria Jose Fabrega”

  1. Anonymous says:

    Awesome rings! I want to see more of her jewelry!

Leave a Reply

*