Thursday, November 5th, 2009

Gular Mustafa
En el diàleg que s’estableix entre les peces d’aquesta artista i el cos humà, les joies, fetes amb materials diversos, semblen fragments d’un tot que mostrant-se mica en mica ens anirà explicant instants viscuts, records guardats.
Klimt02.

In the dialogue established between pieces by this artist and the human body, the jewels made from different materials seem to be fragments of a whole. They show themselves gradually, explaining lived moments and kept memories.
Klimt02.


Leave a Reply

*