Saturday, October 31st, 2009

Kaori Juzu
Formes orgàniques senzilles recobertes d’esmalt que es converteixen en tresors. A l’autora li agrada fer servir la paraula danesa “klenodie” (tresor) per referir-se a les seves peces, coses petites i càlides que et fan sentir bé. Aquesta artista participa a l’exposició KORU3 que fins el dia 28 d’aquest mes es pot visitar a Imatra (Finlàndia).

Simple organic forms covered with enamel are turned into treasures. The artist likes using the Danish word “klenodie” (treasure) to refer to her pieces — small and warm things made to feel good to the touch. She participates in the KORU3 exhibition running until November 28th in Imatra (Finland).


Leave a Reply

*