Friday, October 30th, 2009

Hanna Hedman
Aquesta és una de les artistes que participen en el projecte “Walking the Gray Area“. El color gris, que domina en els seus treballs tan ben mostrats a través de les fotografies de la Sanna Lindberg, adopta infinitat de formes que s’entrellacen reclamant l’atenció de cada petit detall.
Post anterior d’aquesta artista, Kit and caboodle i Klimt02.

This is one of the artists participating in the “Walking the Gray Area” project. The gray color, which dominates in her works (so well captured through the photographs of Sanna Lindberg), adopts many interlacing forms demanding our attention to every small detail.
Older post from this artist, Kit and caboodle and Klimt02.


One Response to “Hanna Hedman”

  1. Marchi Wierson says:

    ooo I am having a jealous envy "I wish I had made that" moment. hehe. amazing!!!

Leave a Reply

*