Wednesday, October 14th, 2009

Jessica Calderwood
Aquesta artista treballa amb esmalts i el tema principal de les seves joies són fragments del rostre i del cabell. L’he conegut a través del blog Such and Such de la Lora Hart.
Velvet da Vinci.

This artist works with enamels. The principal theme of her jewels is fragments of face and hair. I knew her through Such and Such blog from Lora Hart.
Velvet da Vinci.


Leave a Reply

*