Monday, October 5th, 2009

Michelle Ni
Aquesta joiera cerca la bellesa a través de la contradicció. Fa combinacions d’elements amb referències, sovint, a la natura.
Craf Central.

This jeweler looks for beauty through contradiction, combining elements that often have references to nature.
Craf Central.


Leave a Reply

*