Friday, October 2nd, 2009

Carmen Pintor
Aquesta joiera cerca la simplicitat a través del contacte amb la natura. Acostuma a utilitzar pedres sense tallar i textures suggerents, que dónen a les seves joies una sensació de pau i proximitat. La Galeria Meko és el seu propi espai a Barcelona.

This jeweler is looking for simplicity through contact with nature. She is accustomed to using uncut stones with textures suggesting in her jewels a sensation of peace and proximity. Meko Gallery is her own space in Barcelona.


Leave a Reply

*