Wednesday, September 23rd, 2009

Barbara Christie
Al blog de la Holly Wilcox, en el post que dedica a la Goldsmith’s Fair 2009, he vist la imatge de l’anell amb l’aiguamarina i m’ha cridat l’atenció. Tot seguit he visitat el web de la seva autora i m’ha agradat sobretot el tractament que fa de les pedres.

On Holly Wilcox‘s blog, in a post about the Goldsmith’s Fair 2009, I saw the image of this ring with aquamarine and it caught my attention. Then I visited the website of its creator and I liked overall the treatment she makes with the stones.


One Response to “Barbara Christie”

  1. AJ says:

    All Beautiful!

Leave a Reply

*