Tuesday, September 22nd, 2009

Isabell Schaupp
El passat mes de març ja vaig incloure un post del treball d’aquesta artista i ara no em puc estar d’afegir algunes imatges més de les seves interessants peces. Combinant materials diversos crea unes joies que apareixen com petites criatures plenes de detalls per explorar.
Klimt02.

Last March I had already included a post about this artist‘s work. Now, I can’t stop adding a few more images of her interesting pieces. By combining different materials, she creates jewels that appear to be small creatures full of details to explore.
Klimt02.


Leave a Reply

*