Saturday, September 19th, 2009

Nevin Arig
El desig de d’aquesta artista: “Voldria que les meves joies fossin esculpides com els arbres, desgastades per la força de les ones com les conquilles, eternes com el vent i amb moltes cares com el mar…”
World Crafts Council – Belgique Francophone.

The artist‘s desire: “I would like that my jewellery be sculpted like the trees, worn-out by the force of the waves like shells, timeless like the wind and having many facets like the sea…”
World Crafts Council – Belgique Francophone.


One Response to “Nevin Arig”

  1. dikua says:

    muy lindas piezas!!

Leave a Reply

*