Saturday, September 12th, 2009

Lisa Juen
Cap tipus de material hauria de ser rebutjat perquè en mans de l’artista que el sap transformar pot acabar donant un bon resultat. Sorprèn veure com aquesta artista utilitza ungles falses pel seu interessant treball.
Klimt02 i Lucca Preziosa Young.

No type of material should be rejected because in the artist’s hands it will be transformed and finished with a good result. It’s surprising to see how this artist uses fake nails in her interesting work.
Klimt02 and Lucca Preziosa Young.


Leave a Reply

*