Thursday, September 10th, 2009

Sharon Massey
Aquesta joiera sap combinar tradició i innovació. Reinterpreta motius ornamentals antics apropant-los a l’estètica actual. Les seves paraules: “En la meves joies voldria expressar el valor dels sentiments a través de l’ornamentació”.
Klimt02, Art Jewelry Forum i Lucca Preziosa Young.

This jeweler combines tradition and innovation. She reinterprets historical ornamental motifs bringing them to the current aesthetic. Her words: “In my jewelry, I hope to express the value of sentimentality through ornamentation.”
Klimt02, Art Jewelry Forum and Lucca Preziosa Young.


Leave a Reply

*