Thursday, August 20th, 2009

Can Eren Kulahli
Aquest artista basa el seu treball en el material de rebuig. Les peces úniques contenen fragments que tenen la seva pròpia història i que ara canvien de funció.
Orchid Galleries.

This artist bases his work on trash and found objects. The unique jewels contain fragments that have their own histories and are now changing purpose.
Orchid Galleries.


One Response to “Can Eren Kulahli”

  1. Don says:

    Beautiful trash!

Leave a Reply

*