Saturday, August 8th, 2009

Felix Lindner
En els treballs d’aquest joier davant i darrere semblen tenir la mateixa importància.
Klimt02 i Galerie Rob Koudijs.

In this jeweler‘s work, front and back share equal importance.
Klimt02 i Galerie Rob Koudijs.


Leave a Reply

*