Friday, July 31st, 2009

Anne Bulmer
Aquesta artista sintetitza en el seu treball influències de les antigues cultures americana i asiàtica. Les seves joies esdevenen interpretacions de moments viscuts i experiències personals i ens conviden al diàleg entre el propi present, passat i futur.
Crafthaus.

In her work, this artist synthesizes the influences of ancient Asian and American cultures. Her jewels become interpretations of lived moments and personal experiences, inviting us to dialogue between our present, past and future.
Crafthaus.


Leave a Reply

*