Monday, June 8th, 2009

Fabrizio Tridenti
Aquestes peces em recorden el “Constructivisme” tant per l’ús del color com sobretot pel tractament de la línia que serveix per crear espais buits i plens. L’àmplia obra d’aquest artista conté joies d’altres característiques i fetes amb materials diversos.
Klimt02.

These pieces remind me of “Constructivism” in their use of color and especially the treatment of lines that serve to create positive and negative space. In this artist‘s work we can find jewels displaying other qualities made from different materials.
Klimt02.


Leave a Reply

*