Friday, June 5th, 2009

Rebecca Ward
Amb pedres recollides a les platges de Nova Zelanda, fragments de vidres desgastats pel mar i d’altres materials trobats aquesta joiera crea unes peces a través de les quals investiga temes com el pas del temps, el medi ambient i els viatges.

This jeweler uses New Zealand beach pebbles, glass fragments worn smooth by the sea, and other found objects in her creations. Through her jewelry, she investigates themes of forgotten times, environments and journeys.


Leave a Reply

*