Monday, May 25th, 2009

Rickson

En algunes de les seves peces aquesta artista inclou cabell humà i ella està molt interessada en l’efecte que aquest element provoca a l’espectador. Per això ha encetat una discussió a Crafhaus sobre el cabell de les dones.
Crafthaus.

This artist adds human hair to some of her pieces. She is very interested in the effect this element has in provoking the spectator. She began a discussion on Crafthaus regarding women’s hair.
Crafthaus.


Leave a Reply

*