Friday, May 22nd, 2009

Marta Boan

La setmana passada vaig visitar l’exposició “Joies invisibles” que la Marta presenta a la galeria Alea. En el seu treball utilitza mòduls que es van repetint rítmicament, els mòduls s’originen a partir de l’estructura d’un cub, de la fragmentació de les seves arestes. Les peces, d’or i titani, són sumament fines i delicades.
Platina.

Last week I visited the exhibition “Invisible Jewels” presented by Marta at Alea. In her work, she uses rhythmically repeating modules originating from cube structure and fragmentation of the cube’s edges. The pieces, made from gold and titanium, are absolutely thin and delicate.
Platina.


One Response to “Marta Boan”

  1. DANUGS says:

    They are wonderful! Amazing finding, Montserrat!

Leave a Reply

*