Monday, May 4th, 2009

Eero Hintsanen
Joies que fan referència al món del còmic i la il.lustració. Chao & Eero, Korutaide i Klimt02.

Jewels with references to comic and illustration. Chao & Eero, Korutaide and Klimt02.


Leave a Reply

*