Friday, May 1st, 2009

Lilli Veers
M’agrada aquesta mena de despreocupació que transmeten les peces d’aquesta joiera, semblen troços de materials ajuntats a l’atzar.
Zero 925.

I like the casual freedom this jeweler transmits through these pieces. They look like material fragments joined by chance.
Zero 925.


Leave a Reply

*