Saturday, April 18th, 2009

Danielle Embry
Amb elements que es sobreposen, forats, fils i els colors dels metalls en contrast amb els de l’esmalt, aquesta artista, interessada en reinterpretar les formes orgàniques, evoca l’estreta relació entre natura i ornament. Metallove i Wearable Art Blog.

By using overlapping elements such as holes and threads, and contrasting colors of metals and enamels, the artist‘s interest in reinterpretation of organic forms evokes the close relationship between nature and ornament. Metallove and Wearable Art Blog.


Leave a Reply

*