Friday, April 17th, 2009

Aliyah Gold
Aquesta joiera combina diferents materials per crear unes peces amb elements figuratius que, en la meva opinió, són molt literàries i ens convida que imaginem el text que podria acompanyar-les. Crafthaus.

This jeweler combines different materials with figurative elements to create very literary pieces, thereby inviting us to imagine text that could accompany each piece. Crafthaus.


Leave a Reply

*