Thursday, March 12th, 2009

Uta Feiler
M’ha agradat el tractament que fa de la línia aquesta artista en aquests fermalls, amb les sobreposicions i el paralelisme crea un joc òptic que puc imaginar com s’enriqueix en veure les peces al natural. Galerie Slavik i Akène.


Leave a Reply

*