Sunday, February 8th, 2009

Talya Baharal
Al 2005 aquesta artista va començar la serie Urban landscape, inspirada ens els carrers de Pittsburg i en com les superfícies es van deteriorant per l’efecte de la natura i el desgast per l’ús. Són escultures a petita escala que ens recorden el pas del temps. Kit and caboodle.


2 Responses to “Talya Baharal”

  1. Amy@Morphologie says:

    Oh wow, more amazing forms and patinas! Talya’s work is so intense. The surfacing, layers, coloring are all truly fantastic. Plus the organic forms. Exquisite.

    These are wonderful artists you have selected, Montserrat. Thank you so much for your wonderful blog!

  2. montserrat lacomba says:

    Thank you Amy for your kind words, I like to share information.

Leave a Reply

*