Monday, December 8th, 2008

Katherine Alexandra Brunacci
El color és fonamental en aquestes peces, les composicions fetes amb plata i materials diversos es basen en estructures on les formes acolorides es combinen amb espais buits que deixen veure el fons. La joiera vol així fer confluir en la seva obra aspectes del món natural amb elements més propis de la creació humana. Noise.


Leave a Reply

*