Saturday, November 29th, 2008

Marie Bonfils
Crear a partir de material de rebuig o d’elements ben senzills i saber obtenir uns resultats excelents sempre em deixa admirada i això és el que sap fer aquesta artista. En veure l’anell coquette a The Carrotbox Jewelry Blog – rings, rings, rings! vaig anar al seu web i desseguida les seves peces em van seduir per la seva simplicitat i delicadesa.


Leave a Reply

*