Monday, November 17th, 2008

Karen Gilbert
Aquesta artista amb mateials com la plata, vidre, esmalt i cotó entre d’altres crea unes joies plenes d’armonia, moltes són conjunts de formes que es repeteixen, a cops apilonades com de manera casual i amb moviment. Velvet da Vinci.


Leave a Reply

*