Saturday, November 15th, 2008

Ewa Rudowska
Les fulles naturals es transformen en fulles de metall que així ja no es fan malbé i són la base de moltes de les creacions d’aquesta artista. Canviar les coses del seu context original en dóna una altra lectura. Galeria Bielak.


Leave a Reply

*