Thursday, November 13th, 2008

Jesse Mathes
Una part del treball d’aquesta joiera es basa en l’exploració d’ornaments que ocupen bona part del cos. D’una banda crea obres que són com una mena de coraces que intenten protegir de possibles agressions i d’altra banda, inspirant-se en vestits antics, fa unes joies més portables teixides amb fil de coure.


One Response to “Jesse Mathes”

  1. Kim Carney says:

    okay, all I can say is WOW to those!

Leave a Reply

*