Saturday, November 8th, 2008

Andrea Janosik

En alguns dels seus treballs aquesta joiera combina pell i plata. Les formes rígides del metall es desdibuixen amb l’esclat de color i formes del càlid material que entre elles s’interposa. Textures contraposades que serveixen a l’artista per crear unes joies singulars. Sherrie Gallerie, Artful Home, Art Jewelry Forum i For the Love of Jewels.


Leave a Reply

*