Wednesday, October 29th, 2008

Inkyoung Hwang
Aquestes complicades composicions formades per petites peces de materials diversos i de formes variades que s’interseccionen i sobreposen són uns fermalls originals i delicats. Galerie Marzee i Klimt02.


Leave a Reply

*