Monday, October 20th, 2008

Shannon Carney
A partir de petites peces de resina, que funcionen com a mòduls d’estructures bi o tridimensionals, aquesta joiera elabora unes vistoses joies on el color adquireix gran protagonisme. Són creacions alegres i lluminoses. Charon Kransen Arts.


2 Responses to “Shannon Carney”

  1. Kim Carney says:

    i LOVE those rings! thanks for the link!

  2. montserrat lacomba says:

    I like your blog!

Leave a Reply

*