Thursday, October 16th, 2008

Jan Mandel
Igual que si es tractés d’un traç fet a llàpis la línia fa el seu recorregut entrecreuant-se i canviant de forma. Apareixen així les peces talment dibuixades en el cos com si fossin fruit d’un improvisat esbós. Més joies al seu web.


Leave a Reply

*