Tuesday, October 14th, 2008

Sebastian Buescher
És gratificant visitar el web d’aquest artista, t’acosta al seu treball on abunden les formes orgàniques i les referències a la natura. Insectes, sorra, fusta, petxines, vidre i d’altres elements es barregen per esdevenir composicions ornamentals que contenen un discurs conceptual. Al seu blog es poden trobar referències al seu procés de treball. Lesley Craze Gallery.


Leave a Reply

*