Friday, October 10th, 2008

Serena Holm
És fàcil endinsar-se en la fantasia que suggereixen aquestes peces plenes de detalls. Fins i tot, allò que queda amagat, el darrera, pren protagonisme, com en el cas del fermall Waiting for Godot on la maquinària que ens marca el temps resta aturada no sols en el món visible sinó també en aquell que els nostres sentits no poden percebre. Klimt02 Community.


One Response to “Serena Holm”

  1. paula lindblom says:

    Serena Holm is absolutely one of my top five in the jewellery world!
    Nice that you found her out there.

    Keep up the good work and have a nice life!

    With love and thoughts Paula.

Leave a Reply

*