Thursday, October 2nd, 2008

Ineke Otte
Aquesta polifacètica artista s’inspira en la natura per les seves creacions de joieria. Utilitzant materials diversos (plàstic, resina, porcelana, etc.) fa peces amb imatges extretes del món que ens envolta i que al ser pensades per posar-les damunt el cos humà canvien de sentit, ens convida a participar de la seva irreal i fantàstica visió de la natura. En conjunt la seva obra és plena de color i imaginació. Klimt02.


Leave a Reply

*