Monday, September 29th, 2008

Simon Cottrell
Les peces d’aquest joier es configuren a partir d’un conjunt de formes volumètriques, a vegades prismes i cilindres, que tenen una característica comú: la línia trencada que uneix les bases. Aquests retalls en el metall poden suggerir un procés inacabat però alhora reforcen el joc de llums i ombres. El monocromatisme es presenta en multitud de gradacions mercès a aquestes aglomeracions de formes, molt escultòriques (la darrera imatge és un objecte i les altres són fermalls), que cal observar des de diferents angles. Klimt02, Charon Kransen Arts i Gallery Funaki.


Leave a Reply

*