Sunday, September 28th, 2008

Jeannette Jansen
Moltes de les joies d’aquesta artista estan fetes a partir d’objectes trobats o amb materials diversos (plastic, alumini, acer, paper, etc). Les seves peces van des de formes simples fins a composicions abarrocades, expressa les seves idees experimentant a través de diferents camins. Al seu web també s’hi poden veure treballs de disseny gràfic i dissenys d’objectes.


Leave a Reply

*