Thursday, September 25th, 2008

Adrean Bloomard
La corrossió a causa del mar i el pas del temps dóna a les antigues troballes arqueològiques, àmfores i altres objectes de les civilitzacions grega i romana, unes especials qualitats que serveixen a aquest joier de punt de partida pel seu treball. Envellint les superfícies dels metalls, que a vegades s’esquerden o sembla con si s’haguessin trencat, i creant formes que recorden aquells objectes evoca el pas del temps a través d’unes joies que ens traslladen en la història i ens conecten amb els nostres avantpassats. Alternatives Contemporary Jewellery i The David Collection.


Leave a Reply

*